Dịch vụ khác

 • Dịch vụ khác
  Thương mại xuất nhập khẩu

  Thương mại xuất nhập khẩu

  Ngày đăng: 22/01/2024 09:13 PM

  • Tìm kiếm nhà cung cấp sản phẩm xuất nhập khẩu theo yêu cầu khách hàng
  • Xuất nhập khẩu các mặt hàng nông sản, thuỷ sản,…
  • Đại lý Mua sắm (Hàng tạp hóa, F&B, thực phẩm tươi sống, OEM)
  Ủy thác xuất nhập khẩu

  Ủy thác xuất nhập khẩu

  Ngày đăng: 22/01/2024 09:13 PM

  Đơn vị trung gian chuyên xuất nhập khẩu nông sản và thực phẩm cho bên bán hoặc bên mua theo yêu cầu. Hoàn tất các công việc như: tìm đối tác xuất nhập khẩu, hoàn tất thủ tục pháp lý, thủ tục hải quan, vận chuyển,…

  Dịch vụ khác

  Dịch vụ khác

  Ngày đăng: 22/01/2024 09:14 PM

  • Mỹ phẩm và chuỗi dịch vụ làm đẹp
  • Đầu tư – xây dựng
  • ……………….